top of page

השמנה בילדות היא תופעה נפוצה והורים רבים מתמודדים על שאלות ומצבים יומיומיים
לא פשוטים.

במהלך התואר השני שלי, חקרתי את הגורמים שתורמים להצלחת הטיפול בהשמנת ילדים
והתוצאות חיזקו את הגישה הטיפולית שלי- הגישה המשפחתית. כשהמשפחה כולה נרתמת כדי
להתמודד עם קושי, הילד עובר תהליך של שינוי שמשתף את כל בני הבית ובראשם ההורים.
כך נמנעת תחושה של אשמה/בושה על היותו מקור ל'בעיה' והוא חווה תהליך של העצמה וצמיחה.

 

איך מתבצע הטיפול ?

לקראת המפגש הראשון, אנו נערוך שיחה טלפונית בסופה אני ממליצה האם להגיע למפגש הראשון עם הילד או בלעדיו.

המפגש הראשון מוקדש להכרות וקביעת מטרות. תכנית הטיפול נבנית יחד ובהתאמה לצרכים וליעדים שנרצה להשיג.

 

במפגשי ההמשך, תקבלו מידע על הגורמים התורמים להצלחת הטיפול והדרכה כיצד ליישם אותם עבור ילדכם שכן כל ילד ומשפחה הם יחידים ומיוחדים והדרך להשיג את היעדים שונה ואישית  .

מה תקבלו במפגשים ?

אני מייעצת כיצד להתנהל במגוון סיטואציות מוכרות בבית ומחוצה לו, למשל, בארועים וימי הולדת, במצבים של אכילת יתר, אכילה
שאינה קשורה לרעב, אכילה רגשית, משובים שהילד ואתם מקבלים מהסביבה ועוד.

בדרך המשותפת ניגע בהבטים התנהגותיים, רגשיים, קוגנטיביים ועוד ובכל תחום שדורש התערבות הנעשית במגוון של כלים טיפוליים,
אותם רכשתי בלימודים ואת חלקם פיתחתי מתוך נסיוני.

 

במידה והילד משתתף במפגשים אני משתמשת בעזרים חוויתיים ובחלקם מוזמנת המשפחה המורחבת, כך שהנאה וחוויה יחדיו הם חלק מהותי בתהליך.
 

בטיפול במתבגרים, לאחר מפגש ראשון שבו ההורים נוכחים, הטיפול מתקיים ברובו באופן פרטני עם הנער/ה וההורים מקבלים הדרכה ומשתתפים בחלק מהמפגשים ובאופן זה מעורבים ותומכים.

"איך נוכל לעזור לילד/ה להגיע למשקל תקין בלי ליצור הפרעת אכילה ופגיעה בהערכה העצמית?"  

''איך להציב גבולות בצורה מכבדת ומקדמת ולהלך על שביל הזהב שבין איסור לבין הפרזה באכילה ?''

''איך ללמד את הילד/ה לווסת את מידת האכילה ולהפסיק להיות 'שוטרים'?

מוכנים לשנות את המצב? כל המשפחה מרוויחה!

bottom of page